CURS REABILITAREA PULMONARĂ ŞI CLIMATOTERAPIA, 2019

Afisari: 1156

În perioadă cu multe provocări în sistemul medical, când la majoritatea pacienţilor cu afecţiuni respiratorii determinate, întreţinute sau agravate de factorii de mediu predomină simptomele şi, în special, scăderea capacităţii de efort este poate mai important ca niciodată să știm ce este de făcut și să înțelegem ce presupune tratamentul complex recuperator.

În acest context, sub patronajul Universităţii de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iaşi, Spitalului Clinic de Recuperare şi Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iași, Fundaţiei „Flacăra Speranţei – Flame of Hope”, Grupul de Lucru de Reabilitare Respiratorie al Societăţii Române de Pneumologie, coordonat de Conf. univ. dr. Paraschiva Postolache, va organiza la Iaşi, la Spitalul Clinic de Recuperare, în perioada 11 - 15 martie 2019, Cursul postuniversitar cu tema:  „REABILITAREA PULMONARĂ ŞI CLIMATOTERAPIA”, acreditat de Colegiul Medicilor din România cu 30 credite de educaţie medicală continuă, curs care face parte şi din Proiectul COST Action CA15208 de îmbunătăţire a asistenţei medicale pentru siguranţa pacientului.

„La Iaşi, la Spitalul Clinic de Recuperare şi în Secţia Clinică Recuperare Medicală Respiratorie, sunt aşteptaţi din întreaga ţară să participe toți cei implicați direct în activitatea de recuperare, dar și cei care pot colabora cu acești experți în domeniu: medici specialişti, primari şi rezidenţi din orice specialitate, fizioterapeuţi, asistenţi medicali şi sociali,ergoterapeuţi, bioingineri, nutriţionişti, farmacişti, psihoterapeuţi etc.”, a declarat Conf. univ. dr. Paraschiva Postolache, Şef al Secţiei Clinice Recuperare Medicală Respiratorie – Spitalul Clinic de Recuperare, Iaşi; fondatorul şi coordonatorul Grupului de Lucru de Reabilitare Respiratorie al Societăţii Române de Pneumologie; Coordonator Național și Membru în Comitetul Național de Management al Proiectului COST CA 15208 şi iniţiatorul acestor acţiuni educative organizate anual la Iaşi şi în ţară. 

Prezentările teoretice şi practice interactive din perioada cursului vor fi susţinute de specialişti în domeniu şi au ca scop aprofundarea pregătirii specialiştilor în domeniul reabilitării pulmonare şi climatoterapiei, a educației pacienților cu afecțiuni respiratorii în ceea ce privește modul de manifestare al acestor afecțiuni și a rolului modificărilor climatice, asupra dispozitivelor și tehnicilor de administrare a medicamentelor, pentru a crește aderența, persistenţa și complianța acestora la tratamentul medicamentos, asupra dispozitivelor de antrenament a musculaturii respiratorii și de stimulare electrică neuro-musculară în cadrul programelor de reabilitare pulmonară, scopul final fiind înființarea de departamente, secții și clinici de reabilitare pulmonară în toată țara.

Acestea sunt utile pacienților cu afecțiuni respiratorii cronice și comorbidități pentru a reduce simptomatologia diurnă și nocturnă, anxietatea şi depresia, numărul și gravitatea exacerbărilor și durata de spitalizare pentru acestea și de a crește intervalul de timp dintre ele, de a reduce adresabilitatea la medic și consumul medicamentelor de urgență, de a îmbunătăți capacitatea de efort și calitatea vieții și de a reduce costurile totale pentru societate, pacient și aparţinători și de a crește complianța, persistenţa și aderența la tratamentul de reabilitare pulmonară, în general, și la cel medicamentos, în special.

Interesul pentru domeniul reabilitării pulmonare al afecţiunilor respiratorii determinate, agravate şi întreţinute de modificările climatice, în cadrul căruia educația pacientului ocupă un loc primordial, importanța acestuia pentru viața pacientului, a colegilor medici, a asistenților medicali, fizioterapeuţilor şi celorlalţi membri esențiali ai echipei de reabilitare pulmonară, dar și a celorlalte categorii de personal care îngrijesc pacienții, ne-a stimulat în a crește numărul proiectelor educative pe această temă în Iaşi şi în întreaga țară.

„Organizarea acestor proiecte reprezintă continuitatea acțiunilor educative pe această temă începute inițial în zona Moldova și extinse apoi în toată țara, organizate de sine stătătoare sau în cadrul unor manifestări de anvergură ale Societății Române de Pneumologie, Universității de Medicină și Farmacie ”Grigore T. Popa” din Iași, Spitalului Clinic de Recuperare şi Societăţii de Medici şi Naturalişti, ambele din Iaşi, sub patronajul unor foruri profesionale internaționale (CHEST - American College of Chest Physicians), cu participarea specialiștilor din acest domeniu din țară și din străinătate”, a declarat Conf. univ. dr. Paraschiva Postolache.

Pentru informaţii suplimentare, accesați: https://www.umfiasi.ro/academic/educatia medicala continua

Conf. univ. dr. Paraschiva Postolache


Organizator: https://www.umfiasi.ro/academic/educatia