Al XX-lea Congres SNPCAR, A 42-a Conferinta Nationala de Neurologie − Psihiatrie si Profesiuni Asociate a Copilului si Adolescentului cu participare internationala

Afisari: 1444

Societatea de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România (SNPCAR) organizeză în perioada 18-21 septembrie 2019, la Băile Felix, Hotel Internațional, cel de-al XX-lea Congres, Ediție aniversară, şi a 42-a Conferinţă Naţională de Neurologie-Psihiatrie şi Profesiuni Asociate Copii şi Adolescenți cu participare internațională.


Aceste manifestări de înaltă ţinută ştiinţifică reprezintă un reper pentru toţi specialiștii din domeniul Psihiatriei copilului și adolescentului, Neurologiei copilului și adolescentului  și profesiunilor asociate.


Specialiști de prestigiu din ţară şi din străinătate vor prezenta noutăţi și lucrări de actualitate privind următoarele tematici: Investigaţiile în bolile musculare și ale sistemului nervos periferic; Urgenţele neuropediatrice; Adicţiile și impactul tehnologiilor actuale asupra sănătăţii mentale a copilului și adolescentului; Psihotestele la Cursul Precongres și la Congres Durerea la copilul cu diagnostic neurologic și psihiatric; Genetica în bolile neuro-musculare; Metodele nonfarmacologice în intervenţia terapeutică la copil și adolescent; Tulburările de alimentaţie la copil și  adolescent.


Toate informaţiile privind acest important eveniment ştiinţific se găsesc pe site-ul Societăţii de Neurologie şi Psihiatrie a Copilului şi Adolescentului din România (SNPCAR) ce poate fi accesat la următorul link: www.snpcar.ro.


Președinte SNPCAR

Conf. Dr. Laura Nussbaum

Secretar SNPCAR

Dr. Adriana Cojocaru


Organizator: https://snpcar.ro/evenimente/