Al XIII-lea Congres Naţional de Geriatrie şi Gerontologie cu Participare Internațională, 2021

Afisari: 1147

Perioada: 28 - 31 Octombrie 2021

Tema: Independeța Funcțională a Vârstnicilor și Longevitatea Activă
Organizat de: Societatea Română de Gerontologie şi Geriatrie Creditat de: CMR şi OBBCSSR
Locaţia: SE VA DESFĂȘURA ON-LINE (link-ul de participare pe Zoom Meetings va fi trimis fiecărui participant, după înscriere și plata taxei de participare, unde este cazul, la adresa de e-mail trecută

Rezumatele (în limba română și în limba engleză, maximum 250 cuvinte) se trimit prin e-mail, ca fişier ataşat de tip WordDoc., pe adresa congresgeriatrie@gmail.com având specificat: Comunicare orală / Poster.

Rezumatul trebuie să conţină, în următoarea ordine:

  • Titlu concis şi descriptiv al lucrării      Numele şi prenumele autorilor
  • Afilierile autorilor - vor fi specificate cu indice superior (de exemplu: ¹Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie “Ana Aslan”, Bucharest, Romania ²“Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania).
  • Autorul corespondent şi adresa de e-mail vor fi menţionate imediat după enumerarea afilierilor.      La sfârşitul rezumatului vor fi menţionate trei până la maxim cinci cuvinte cheie / key words.

La redactare se vor folosi doar caractere Times New Roman 12 şi spaţiere a textului la un rând. Autorului corespondent i se va confirma acceptarea lucrării şi a formei de prezentare.

Termen limită pentru trimiterea rezumatelor: 25 septembrie 2020. Lucrările vor fi prezentate în sesiuni plenare, simpozioane şi postere. Rezumatele prezentărilor vor fi publicate într-o ediţie suplimentară a revistei

Romanian Journal of Gerontology and Geriatrics, ISSN: 0254-2307 (www.rjgg.ro )

Taxa de participare (doar pentru medici: rezidenți, specialiști, primari):

  • 300 lei – non-membri SRGG (Societatea Română de Gerontologie și Geriatrie) 200 lei – membri SRGG (Societatea Română de Gerontologie și Geriatrie)
  • 50 lei medicii rezidenţi
  • Membrii acutali ai SRGG sunt rugaţi să achite cotizaţia la zi: 100 lei medici specialişti, primari, 50 lei medicii rezidenţi.
  • Pentru înscrierea ca nou membru al Societății Române de Gerontologie și Geriatrie se va achita taxa de 200 lei, urmând ca după această primă taxa de înscriere, cotizația pentru anii următori să devină la fel cu aceea achitată de ceilalți membri ai SRGG.

Cu deosebită stimă, Prof.Dr. Gabriel-Ioan Prada Preşedinte SRGG

Societatea Română de Gerontologie şi Geriatrie
Str. Căldăruşani nr. 9, sector 1; Cod. 011241; Bucureşti; Tel: 021.223.71.94/ 132 E-mail: socromgeriatriegeron@yahoo.com
Cod fiscal: 11966851/ 21.07.1999
Cont: RO92RNCB0067004784450001 BCR Sucursala Dr. Felix, BucureștiOrganizator: https://srgg.ro/?fbclid=IwAR15xlEHNqjky-4HTEUgAAKk3qCTM9uZxCNwm7j-JYX86ni9vbrSjIj0nfc