AL 45-LEA CONGRES AL SOCIETĂȚII ROMÂNE DE ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ, 2019

Afisari: 1552

Evenimente:
Al 45-lea Congres al Societăţii Române de Anestezie şi Terapie Intensivă
Al 13-lea Congres Româno-Francez de Anestezie şi Terapie Intensivă
Al 10-lea Simpozion Româno-Israelian de Actualităţi în Anestezie şi Terapie Intensivă
Al 18-lea Congres al Asistenţilor de Anestezie şi Terapie Intensivă
Al 6-lea Simpozion „România Dodoloaţă” al Societăţilor de Anestezie şi Terapie Intensivă din România şi Moldova

Tematică
• Managementul căilor aeriene
• Monitorizarea respiratorie și hemodinamică
• Optimizarea managementului perioperator
• Terapia de repleție volemică
• Transfuzia - beneficii şi riscuri
• Sedarea şi Analgezia
• Ghiduri şi protocoale - beneficii şi limite
• Infecţie, Sepsis, Disfuncţii de organe
• Antibioterapia - strategii
• Tehnici de suport ventilator
• Metabolism, Nutriţie şi Disfuncţii endocrine
• Dezechilibre acido-bazice
• Resuscitarea cardio-pulmonară
• Terapia paleativă la pacienţii din terapie intensivă
• Medicina de dezastre
• Standarde de siguranţă şi calitate în anestezie si terapie intensivă
• Aspecte de etică şi legalitate în terapie intensivă
• Metode noi educaționale
• Varia

Președinte Congres: Prof. Dr. Șerban Bubenek
Locație: Centrul Internațional de Conferințe, Sinaia, România
Perioadă: 8-12 mai 2019
Organizator: Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă
Site eveniment: www.sraticongres.ro

Dragi Colegi și Prieteni,
Vă aștept cu drag la o nouă ediție a Congresului SRATI care se desfășoară în perioada       08 - 12 mai, la Centrul Internațional de Conferințe Sinaia.
Anul acesta sărbătorim 45 de ani de existență a Societății SRATI și implicit o istorie de 45 de ani de Congres SRATI, o perioadă în care specialitatea noastră s-a dezvoltat enorm și în care istoria Societății SRATI se suprapune peste istoria medicinii românești.
Împreună cu prietenii şi fraţii noștri din Israel, Franța și Republica Moldova contribuim în fiecare an prin experiența, competențele și cercetarea noastră, dar și a prieteniei care ne leagă, la ținuta academică a acestui eveniment cu tradiție în viața profesională a specialiștilor ATI.
Sunt extrem de bucuros să ne revedem la Sinaia colegi și prieteni, să avem un schimb valoros de opinii, să dezbatem noutățile din domeniu și, cel mai important, să învățăm unii de la ceilalți, scriind astfel partea noastră din istoria SRATI pentru viitoarele generații de medici.
Suntem mândri să facem parte dintr-o specialitate care a făcut posibilă dezvoltarea medicinii moderne.
Vă aștept în număr cât mai mare la ediția SRATI 2019: al 45-lea Congres al Societăţii Române de Anestezie şi Terapie Intensivă, al 13-lea Congres Româno-Francez de Anestezie şi Terapie Intensivă, al 10-lea Simpozion Româno-Israelian de Actualităţi în Anestezie şi Terapie Intensivă, al 18-lea Congres al Asistenţilor de Anestezie şi Terapie Intensivă şi al 6-lea Simpozion „România Dodoloaţă” al Societăţilor de Anestezie şi Terapie Intensivă din România şi Moldova.

Cu prietenie,


Prof. Dr. Șerban Bubenek
Președinte Congres SRATI 2019
Președinte Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă - SRATI
Președinte Simpozion Româno-Israelian de Actualități în Anestezie și Terapie IntensivăDragi colegi,
Vă salut și vă aștept cu multă bucurie să sărbătorim o nouă ediție aniversară - 45 de ani de la înființarea Societăţii Române de Anestezie și Terapie Intensivă, o Societate care luptă cu o determinare de neclintit pentru menținerea la standarde ridicate a calității actului medical al specialității noastre.
Implicarea și prezenţa Dumneavoastră, distinşi colegi, precum și a oaspeţilor noștri la SRATI 2019 (al 45-lea Congres al Societăţii Române de Anestezie şi Terapie Intensivă, al 13-lea Congres Româno-Francez de Anestezie şi Terapie Intensivă, al 10-lea Simpozion Româno-Israelian de Actualităţi în Anestezie şi Terapie Intensivă, al 18-lea Congres al Asistenţilor de Anestezie şi Terapie Intensivă şi al 6-lea Simpozion „România Dodoloaţă” al Societăţilor de Anestezie şi Terapie Intensivă din România şi Moldova) constituie o garanţie a nivelului ştiinţific înalt, dar şi a dezvoltării noastre pe plan personal prin strângerea legăturii care ne unește de prietenii noștri din țară și din străinătate.
Cu drag vă aștept la acest eveniment aniversar, să ne atingem împreună unul dintre obiectivele noastre cele mai vechi: recunoașterea și acordarea respectului cuvenit Școlii românești de A.T.I.

Cu cele mai calde gânduri,


Prof. Dr. Dorel Săndesc
Vice-Președinte Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă - S.R.A.T.I.
Fost-Președinte (2011-2018) Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă - S.R.A.T.I.
Pentru inregistrare online cilk AICI

Management organizatoric

Ralcom Exhibitions srl
Organizator: https://ralcom.eventsair.com/srati-2019/inregistrare