None

Studiu privind tratamentul PSORIAZISULUI VULGARIS

REZUMAT

    Un lot alcătuit din 20 de pacienţi, 8 femei şi 12 bărbaţi cu vârste cuprinse între 31 şi 78 de ani, suferind de psoriazis vulgar stabil cu diferite localizări, niveluri de extensie şi grade de severitate identificate prin determinarea scorului PASI în zilele 1, 7, 14, 21 şi 28 de tratament, au primit Daivobet unguent, o aplicaţie pe zi, timp de 28 zile.

    Reducerea severităţii psoriazisului în raport cu scorul PASI, în lotul cercetat a fost de 38.23% la 7 zile de tratament, respectiv de 62,13% la 14 zile de tratament şi de 80,09% la 28 de zile, probând o eficienţă deosebită a asocierii calcipotriol cu betamethasone dipropionate. Am constatat o variabilitate a vitezei de răspuns în raport cu vechimea bolii, cu terapiile anterioare şi, mai ales, cu topografia leziunilor, în sensul că leziunile de pe gambe, genunchi, coate au răspuns mai încet la tratament. Dar, pe ansamblul lotului, răspunsul la 28 de zile de tratament a fost foarte bun. Toleranţa terapiei pe termen scurt în lotul studiat a fost foarte bună, nefiind raportat niciun efect secundar.

    Am avut cazuri cu răspuns foarte rapid şi stabil la 7 şi, respectiv, 14 zile de tratament, cu remisie de 100% stabilă a leziunilor localizate pe scalp şi, respectiv, la torace şi fese.

    Daivobet unguent, o aplicaţie pe zi, s-a dovedit a fi, pe termen scurt, o  terapie foarte utilă pentru cazurile de psoriazis cu extensie relativ limitată, putând induce ameliorări spectaculoase şi rapide, apreciate deosebit de favorabil atât de pacienţi cât şi de medici.

    Psoriazisul este o afecţiune cutanată cronică, influenţată genetic, care evoluează cu remisiuni şi recăderi, în care leziunile eritematoase caracteristice sunt bine delimitate, acoperite de scuame tipice, sidefii, pluristratificate, uşor detaşabile, rezultat al unui proces de hiperkeratoză, în patogenia căruia sunt puternic implicate mecanisme imune (1). Indiferent de forma clinică şi de  gradul de severitate, pentru a fi controlat, psoriazisul necesită tratamente de durată lungă, medicii dispunând de o gamă largă de modalităţi terapeutice (6).

    Pentru plăcile  cronice şi stabile de psoriazis, cu scor PASI scăzut  sub 10, medicii preferă terapiile pe bază de ditranol, derivaţi de vitamina D (calcipotriol, tacalcitrol sau calcitriol) sau tazarotene, ori cure scurte de dermatocorticosteroizi sau cure de UVB şi emoliente. Formele mai severe de psoriazis, cu scorul PASI peste 10, necesită asociaţii de medicamente şi tehnici fizioterapice mai complexe şi mai active, cum ar fi razele UV asociate cu derivaţi de vitamina D3 (3),sau UVB şi derivaţi de vitamina D3 (4), în timp ce formele severe de psoriazis, cu scor PASI peste 20, necesită tratamente asociate de tipul băi-PUVA plus ditranol sau derivaţi de vitamina D3 plus acitretin, care trebuie  selectate dintre alte posibilităţi terapeutice, cum ar fi esterii acidului fumaric, ciclosporina sau methotrexatul (5). Toate aceste posibilităţi terapeutice sunt însoţite de riscul  acumulării efectelor iritative şi/sau imunosupresive şi/sau organotoxice, astfel încât, deseori, se aplică tehnici de rotaţie a utilizării acestor terapii pe termen lung (2,6).

    Nevoia reducerii efectelor secundare asociată cu cea a unei eficienţe terapeutice crescute face raţională asocierea corticoterapiei topice cu derivaţii de vitamina D3. Corticoizii topici au reprezentat, timp de zeci de ani, o terapie eficientă pentru psoriazis, dar cu riscul a numeroase efecte secundare, în timp ce calcipotriolul s-a dovedit eficient, dar limitat de efectele iritative secundare, astfel încât a fost logică asocierea celor două categorii de medicamente pentru a se potenţa eficienţa şi a se reduce reciproc efectele secundare (7).

    Studiile clinice au arătat că eficienţa calcipotriolului şi a corticosteroizilor topici este potenţată de combinare, concomitent cu reducerea efectelor secundare, în sensul că efectul atrofiant al corticosteroizilor este redus de calcipotriol, iar efectul iritativ al calcipotriolului este redus de corticosteroizi (7,8).

    Mecanismele de acţiune ale calcipotriolului şi ale corticosteroizilor sunt diferite, dar ele se potenţează reciproc (10). Calcipotriolul are  efecte importante de normalizare a proliferării epidermice, de control al keratinizării şi al funcţiei neutrofilelor şi monocitelor, în timp ce corticosteroizii au un important efect de reducere a inflamaţiei, astfel încât asocierea de calcipotriol cu betamethasone dipropionate din compoziţia Daivobet  are eficacitate superioară celor două componente luate separat şi cu efecte secundare mult reduse (7).

SCOP

    Într-un studiu cooperatist, multicentric, efectuat în România, ne-am propus să cercetăm eficienţa şi toleranţa pe termen scurt a produsului Daivobet, al companiei Leo, asupra unui lot de pacienţi cu psoriazis vulgar.

MATERIAL ŞI METODĂ

    Un lot alcătuit din 20 de pacienţi, 8 femei şi 12 bărbaţi, cu vârste cuprinse între 31 şi 78 de ani, suferind de psoriazis vulgar stabil cu diferite localizări, niveluri de extensie şi grade de severitate, identificate prin determinarea scorului PASI în zilele 1, 7, 14, 21 şi 28 de tratament, au primit Daivobet unguent, o aplicaţie pe zi, timp de 28 zile.

    Daivobetul a fost aplicat seara, după duş, cu pulpa degetului, masând uşor, cu utilizarea a maximum 100 g unguent pe săptămână.  Pacienţilor li s-a interzis să utilizeze alte terapii, nefiind permise nici măcar aplicaţiile de emoliente.

    Criteriile de includere în lot au presupus diagnosticul de psoriazis vulgar stabil, cu scorul PASI peste 2,  netratat de cel puţin o lună, la pacienţi în vârstă de peste 18 ani şi care au semnat un consimţământ informat pentru a efectua terapia. Au fost excluse de la introducerea în lot toate cazurile cu alte forme de psoriazis (eritrodermic, pustulos, exfoliativ), ca şi pacienţii care prezentau suferinţe sistemice ca: insuficienţă renală, tulburări hepatice, infecţii cutanate (fungice, virale, bacteriene), pacientele însărcinate sau care alăptau.

REZULTATE PERSONALE

    Reducerea scorului PASI sub tratament în lotul studiat este sintetizată în tabelul 1     

DISCUŢII

    Reducerea severităţii psoriazisului în raport cu scorul PASI, în lotul cercetat, a fost de 38,23% la 7 zile de tratament, respectiv de 62,13% la 14 zile de tratament şi de 80,09% la 28 de zile, probând o eficienţă deosebită  a asocierii calcipotriol cu betamethasone dipropionate. Kaufman şi colaboratorii, în 2002 (10), au raportat o reducere a scorului PASI la 28 de zile cu 71,3%. Diferenţa privind viteza mai mare  de reducere a scorului PASI în lotul nostru, comparativ cu lotul Kaufman, poate fi explicată prin particularităţile de mod de viaţă, vârsta bolii, extensia şi localizarea psoriazisului la pacienţii din cele două loturi.

    Reducerea scorului PASI la 28 de zile cu 80,09% în lotul cercetat este superioară reducerii  de 73,2% raportată de Papp şi colaboratorii, în anul 2003(9), în cadrul studiului cooperatist europeano-canadian.

    Viteza de reducere a scorului PASI în lotul nostru a variat pe o plajă foarte largă, de la un pacient la altul şi în raport cu topografia şi aspectul clinic al psoriazisului. Este de remarcat evoluţia cu totul spectaculoasă a psoriazisului cretaceu al scalpului la pacientul A.G.. în vârstă de 78 de ani, la care, după 7 zile de tratament cu Daivobet, leziunile s-au remis în totalitate şi au persistat remise în condiţiile în care, în ziua 8 de tratament, pacientul a dezvoltat o colecistită acută litiazică, pentru care a fost operat. Stresul operator nu a declanşat un nou episod evolutiv, astfel încât, după ziua 10, tratamentul cu Daivobet a fost oprit. Am avut şi cazuri cu psoriazis la gambe , genunchi , la care leziunile s-au remis spectaculos la 21 de zile de tratament. Localizarea la palme sau la fese a răspuns ceva mai lent, dar la 4 săptămâni de tratament rezultatul a fost foarte bun.

    Nu am decelat apariţia de efecte secundare în timpul tratamentului în lotul cercetat, toleranţa fiind, în concordanţă cu datele din literatură, foarte bună (11).

CONCLUZII

    Terapia cu Daivobet (calcipotriol plus betamethasone dipropionate) s-a dovedit a fi deosebit de eficientă în lotul cercetat, reducând cu 80,09% scorul PASI la 28 zile de tratament. Am avut cazuri cu răspuns foarte rapid şi stabil la 7 zile, la 14 zile de tratament şi la 21 de zile de tratament cu remisie de 100%, stabilă, a leziunilor localizate pe scalp şi respectiv, la gambe, genunchi şi fese. Am constatat o variabilitate a vitezei de răspuns în raport cu vechimea bolii, cu terapiile anterioare şi, mai ales, cu topografia leziunilor, în sensul că leziunile de pe coapse şi palme, la pacienţii noştri, au răspuns mai încet la tratament, dar, pe ansamblul lotului, răspunsul la 28 de zile a fost foarte bun.

    Toleranţa terapiei pe termen scurt, în lotul studiat, a fost foarte bună, nefiind raportat niciun efect secundar.

    Daivobet unguent, o aplicaţie pe zi, s-a dovedit a fi, pe termen scurt, o  terapie foarte utilă pentru cazurile de psoriazis cu extensie relativ limitată, putând induce ameliorări spectaculoase şi rapide, apreciate deosebit de favorabil atât de pacienţi cât şi de medici.

 

  • I. NEDELCU(*) Clinica de dermatologie,  Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central, Bucureşti
  • D. FORSEA şi C. GIURCĂNEANU (**) Clinica de dermatologie,  Universitatea de Medicină şi Farmacie Bucureşti
  • R. ORĂŞANU (***) Clinica de dermatologie,  Universitatea de Medicină şi Farmacie Cluj-Napoca

 

BIBLIOGRAFIE

1.  Sterry  W.; Barker J.; Boehncke H.; De la Brassinne M.; Ferrandiz C.; Griffiths C.; Katsambas A.; Kragballe K.; Lynde C.; Menter A.; Ortonne J.-P.; Papp K. Prinz J.; Rzany B.; Ronnevig J; Saurat J.-H.; Stahle M.; Stengel F.M.; Van de Kerkhof P.; Voorhees J.: Biological therapies in the systhemic management of psoriasis: International Consensus Conference. Br. J. Dermatol. 2004, 151, (suppl 69) 3-17.

2. Koo J.:  Vitamin D and scalp psoriasis. Abstracts Booklet: “Updates în Vitamin D Therapy”, The 2nd Joint Meeting of International Psoriasis Symposium/European Congress of Psoriasis, San Francisco, June 2001.

3. Mascaro M.J.: Vitamin D and PUVA: Abstracts Booklet: “Updates în Vitamin D Therapy” The 2nd Joint Meeting of International Psoriasis Symposium/ European Congress of Psoriasis, San Francisco, June 2001

4. Kragballe K.: Vitamin D and UVB  Therapy. Abstracts Booklet: “Updates în Vitamin D Therapy”, The 2nd Joint Meeting of International Psoriasis Symposium/European Congress of Psoriasis, San Francisco, June 2001.

5. Van De Kerkhof P.: Vitamin D and Systhemic Therapy. Abstracts Booklet: “Updates în Vitamin D Therapy”, The 2nd Joint Meeting of International Psoriasis Symposium/ European Congress of Psoriasis, San Francisco, June 2001.

6. Gollnick H.: Combination treatment in psoriasis.Abstracts: Daivobet – dual power în psoriasis. Leo Satellite Symposium. 10th EADV Congress, Munich, October 2001.

7. Van De Kerkhof P.: The rationale for the combination of calcipotriol and a corticosteroid in psoriasis. Abstracts: Daivobet – dual power în psoriasis. Leo Satellite Symposium. 10th EADV Congress, Munich, October 2001.

8. Kragablle K.: Does combination therapy with calcipotriol and a topical corticosteroid improve the therapeutic efficacy and the tolerability ?. Abstracts: Daivobet – dual power în psoriasis. Leo Satellite Symposium. 10th EADV Congress, Munich, October 2001.

9. Papp A.. Guenther L,;Boyden B.;Larsen g.f.; Harvima J.R.; Guilhou J.J.; Kaufmann R.; Rogers S.; Van De Kerkhof P.; Hanssen L.I.; Tegner E.; Burg G.; Talbot D.; Chu A.: Early onset of action and efficacy of a combination of calcipotroil and betamethasone dipropionate în the treatment of psoroasis. J.Am.Acad. Dermatol.1, January, 48-54, 2003

10. Kaufmann.R.; Bibbyb A.J.; Bissonnette R.; Cambazard F.; Chu A.C.; Decroix J.; Douglas W.S.; Lawson D.; Mascaro J.M.; Murphy G.M.; Stymne B.: A new calcipotriol/ betamethasone dipropionate formulation (Daivobet) is an effective once-daily treatment for psoriasis vulgaris. Dermatology 205; 389-393, 2002.

11. Guenther L.;Cambazard F.; Van De Kerkhof P.; Snellman E.; Kragballe K.; Chu A.C.; Garcia-Diez A.; Springborg J.: Efficacy and safety of a new combination of calcipotriol and betamethasone dipropionate (once or twice daily) compared to calcipotriol (twice daily 0 in the treatment of psoriasis vulgaris: a randomized, double-blind, vehicle-controled clinical trial. Br. J. Dermatol 147, 316-323, 2002

Comentarii


crina

Am psoriazis pe coate de 17 ani,am incercat toate cremele posibile si credeam ca o sa raman toata viata asa, ca nu o sa gasesc un tratament eficient. La sfatul unui farmaciste mi-a zis sa merg la un medic f bun ca sigur gaseste un tratament si pentru mine. Asa am facut si mi-a recomandat sa folosesc crema naturala pentru psoriazis si eczeme de la Derma E. \\r\\nDeci crema asta a fost salvarea mea si chiar am fost la medic peste ceva timp sa ii multumesc din suflet ca mi-a zis de ea. Recomand daca aveti probleme cu psoriazis.

Aug. 12, 2015, 10:40 p.m.
2
1

Cecilia

Daca este un psoriasis sever de tipul descris, atunci dl. Doctor are dreptate. Daivobet este remediul. EU aplic hidrocortizon pe palme, creme emoliente naturiste si daivobet la calcaie si talpile picioarelor. Dupa aproape 10 luni de creme naturiste fara effect vizibil, am ajuns la terapia hidrocortizonica, cu unele imbunatatiri, dar nu s-a vindecat, tot la Daivobet am ajuns. La palme, utilizez naturiste zilnic din ora in ora si hidrocortizon o data la 3 zile, are effect 100% si nu s-a extins. La calcaie si talpi nu are effect nici o crema naturist a si nici hidrocortizon, un pic de ameliorare, dar a doua zi reapar simptomele. Daivobet este ultima speranta. Nici un alt medicaments nu se ia, nici captopril, nici aspirina, nici sare iodata, nici Aur, nici alcohol, etc. Atentie ce sapun lichid si shampon folositi!! Trebuie si multa rugaciune la Dumnezeu!

Oct. 23, 2018, 4:30 p.m.
0
0
Pentru a putea preveni atacurile de securitate de tip spam, avem nevoie să stocăm datele pe care le-ați introdus și ip-ul dumneavoastră în baza de date. Aceste date nu vor fi folosite în alte scopuri decat prevenirea atacurilor. Sunteți de acord să stocăm aceste date ?
Notă : Comentariile pot fi adăugate doar în cazul în care v-ați dat acordul pentru stocarea datelor

Introduceti textul din imagine
captcha