None

Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti va cunoaşte un nou început

Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti,  cu 402 paturi este nu numai o organizaţie cu caracter medical şi social, ale cărei funcţii constau în asigurarea de îngrijiri medicale către populaţie, atât curative cât şi preventive, dar şi un centru de completare a pregătirii profesionale pentru doctoranzi, rezidenţi, studenţi la facultăţile de Medicină şi Biologie şi pentru asistenţii medicali. Nivelul ştiinţific este menţinut prin participarea medicilor la conferinţe şi congrese naţionale şi internaţionale.

Rolul principal al Spitalului Municipal de Urgenţă Moineşti este însă acela de îmbunătăţire a stării de sănătate a populaţiei şi  de realizare a unui sistem de servicii de sănătate modern şi eficient, compatibil cu cele din Uniunea Europeană, pus în slujba cetăţeanului şi în condiţii de eficienţă economică.

METODOLOGIE

Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti a început Procesul de acreditare, potrivit Legii 95/2006, care este în sine un proces foarte complex, ce necesită stabilirea unor categorii de acreditare a spitalului, definirea şi implementarea procedurilor, standardelor şi metodologiei de acreditare, toate acestea având ca obiectiv final îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale spitaliceşti.Procedurile şi metodologia de acreditare (peste 1.800 de indicatori) au fost finalizate în 2009, iar în 2011 a început efectiv procesul de acreditare.

Ca particularităţi putem preciza că principalele acţiuni strategice şi operaţionale necesare la nivelul spitalului sunt:îmbunătăţirea managementului spitalului,îmbunătaţirea structurii spitalului, dezvoltarea unui plan anual privind investiţiile şi reparaţiile capitale ale clădirilor şi echipamentelor; funcţionarea echipamentelor conform specificaţiilor tehnice ale acestora, în vederea obţinerii eficienţei maxime în utilizarea lor (personal adecvat ca număr şi pregătire, aprovizionare cu materiale consumabile necesare şi altele asemenea); analiza eficienţei economice a contractelor de service pentru echipamente; utilizarea eficientă a resurselor umane ale spitalului; elaborarea şi implementarea unui sistem de monitorizare a calităţii îngrijirilor; măsuri strategice privind managementul clinic; măsuri strategice privind expunerea spitalului pe piaţa serviciilor spitaliceşti; măsuri strategice privind gradul de responsabilitate financiară.

Obiectivul general al conducerii spitalului a fost acela de a realiza Acreditarea Spitalului, prin urmatoarele obiective specifice:  înscrierea spitalului în procedura de acreditare la CONAS, transmiterea fişei de autoevaluare de către spital, implementarea procedurilor, standardelor şi a metodologiei de acreditare,achitarea taxei de acreditare, obţinerea certificatului de acreditare.

REZULTATE

Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti (spital public) a obtinut nivelul "acreditat" în anul 2011, alături de alte 3 spitale, care au fost acreditate de Comisia Naţională de Acreditare a Spitalelor: Institutul de Boli Infecţioase “Matei Balş”, din Bucureşti, Spitalul Militar de Urgenţă “Constantin Papilian”, din Cluj Napoca (în cadrul reţelei de spitale ale MapN), Spitalul Euromedica Hospital din Baia Mare (spital privat).

De asemenea, s-au evidenţiat următoarele rezultate în cadrul spitalului: creşterea eficienţei şi calităţii actului medical; creşterea satisfacţiei pacienţilor; creşterea satisfacţiei personalului medical; îmbunătăţirea indicatorilor de activitate ai spitalului.

CONCLUZII

Calitatea îngrijirilor medicale rămâne o preocuparea permanentă a spitalului. De nivelul lor depinde accesarea serviciilor medicale ale spitalului şi în ultimă instanţă sumele ce ajung la dispoziția spitalului pentru a-şi asigura finanţarea activităţii sale. Percepţia pacientului asupra calităţii serviciilor medicale este o preocupare a instituţiei deoarece aceastapoate balansa serios bugetul de venituri şi cheltuieli al instituţiei spitaliceşti. Este de aceea importantă o preocupare permanentă pentru acordarea de îngrijiri la nivel ridicat, pentru explicarea pacienţilor a necesităţii acestor îngrijiri şi a limitelor lor, dar şi acţiunea de promovare a activităţii medicale. Spitalul va trebui să-şi gândească viitorul nu numai la nivel de supravieţuire ci şi ca ofertant de servicii diversificate şi de calitate pentru utilizatorii din ce în ce mai diverşi şi cu noi aşteptări. Spitalul Municipal de Urgenţă Moineşti îşi propune ca serviciile medicale asigurate să devină calitativ superioare, astfel încât să fie preferate în faţa altora, atât în sistemul sanitar public cât şi în comunitatea ştiinţifică locală, regională.

Comentarii


Pentru a putea preveni atacurile de securitate de tip spam, avem nevoie să stocăm datele pe care le-ați introdus și ip-ul dumneavoastră în baza de date. Aceste date nu vor fi folosite în alte scopuri decat prevenirea atacurilor. Sunteți de acord să stocăm aceste date ?
Notă : Comentariile pot fi adăugate doar în cazul în care v-ați dat acordul pentru stocarea datelor

Introduceti textul din imagine
captcha