None

Management medical modern in domeniul bolilor infectioase

Managerul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale “Dr. Victor Babeş” - Dl. Ing. Sorin Cristian Banu a iniţiait seria de conferinţe „Management Medical Modern în Domeniul Bolilor Infecţioase" ajunse acum la cea de-a III-a ediţie

Seria de conferinţe „Management Medical Modern în Domeniul Bolilor Infecţioase" a fost iniţiată de managerul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale “Dr. Victor Babeş” - Dl. Ing. Sorin Cristian Banu, în scopul dezvoltării unei noi abordări comune, manageriale şi medicale, care se impune în prezent în domeniul bolilor infecţioase în România.

Pornind de la premisa că, în contexte relativ identice, instituţiile şi oamenii se comportă în acelaşi fel, pentru instituţii similare problemele sunt în general aceleaşi, iar pentru a ajunge la o cât mai bună rezolvare a acestora şi pentru împărtăşirea experienţei pe probleme actuale clar identificate, s-a considerat utilă organizarea acestor conferinţe, ajunse acum la cea de-a III-a ediţie.

„Obiectivul principal pe care îl avem în vedere prin intermediul acestei serii de conferinţe este realizarea unei platforme de comunicare destinată managerilor de spitale şi specialiştilor din domeniul bolilor infecţioase, prin care aceştia să relaţioneze, să colaboreze şi să acţioneze unitar pentru a putea răspunde prompt noilor provocări în domeniu, fie că este vorba despre provocări de ordin managerial sau medical.

În acest sens, propunem constituirea unui grup de lucru care să se întrunească periodic pentru a găsi împreună soluţiile adecvate cu scopul de a îmbunătăţi performanţele manageriale şi medicale în domeniul bolilor infecţioase.” - Sorin Cristian BANU, Manager al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Tropicale ”Dr. Victor Babeş”.

Primele ediţii au tratat problematica bolilor infecţioase din punct de vedere managerial - situaţia internaţională şi particularităţile identificate la nivelul spitalului, precum şi aspecte de ordin clinic şi de laborator.

Specialiştii Ministerului Sănătăţii Publice, Casei Naţionale de Asigurări de Sănatate, Colegiului Medicilor, personalităţile vieţii medicale, managerii de spitale, directorii medicali, medicii, toţi cei care participă la această serie de evenimente au posibilitatea efectuării unui schimb direct de opinii în domeniul managementului bolilor infecţioase care, speră organizatorii, se va concretiza în elaborarea unei platforme unitare de reacţie la provocările actuale.

Comentarii


Pentru a putea preveni atacurile de securitate de tip spam, avem nevoie să stocăm datele pe care le-ați introdus și ip-ul dumneavoastră în baza de date. Aceste date nu vor fi folosite în alte scopuri decat prevenirea atacurilor. Sunteți de acord să stocăm aceste date ?
Notă : Comentariile pot fi adăugate doar în cazul în care v-ați dat acordul pentru stocarea datelor

Introduceti textul din imagine
captcha