58
None

Ce este ergonomia?

     Ergonomia este ştiinţa conceperii şi construirii unui loc de muncă, instalarea unui echipament adecvat şi definirea spaţiului de lucru destinat angajatului. Designul corect ergonomic urmăreşte prevenirea îmbolnăvirilor sau rănirilor de pe urma efortului repetitiv, care poate dezvolta, în timp, o suferinţă, afecţiune, incapacitate sau dizabilitate pe termen lung.

     Ergonomia - după definiţia dată de Asociaţia Internaţională de Ergonomie (A.I.E.) - este ştiinţa care studiază interacţiunile dintre oameni şi elementele unui sistem, dar şi riscurile presupuse de practicarea profesiei, aplică teorii, principii, informaţii sau cunoştinţe şi metode de design pentru a optimiza starea de bine a oamenilor în timpul muncii, precum şi a asigura performanţa în ansamblu a sistemului angajat-loc de muncă.

     Prin ergonomie se caută îndeplinirea celor două scopuri - sănătate şi productivitate - modelând şi/sau structurând elemente precum mobilierul sigur şi o interfaţă uşor de folosit cu aparatele sau echipamentele utilizate.

     Ergonomia vizează compatibilitatea oamenilor cu locul lor de muncă: abilităţile şi limitele angajatului, asigurarea sarcinilor, echipamentelor, informaţiilor şi mediului de lucru care i se potrivesc fiecăruia. La evaluarea acestei compatibilităţi se au în vedere: gradul de solicitare a angajatului pentru a-şi îndeplini obligaţiile de serviciu, calităţile echipamentelor (dimensiuni, forme şi cât de potrivite sunt pentru obligaţiile de serviciu) şi informaţia folosită în cadrul activităţii desfăşurate (mod de prezentare, accesare şi schimbare).

     Ergonomia se bazează pe discipline care presupun studierea oamenilor şi a mediului lor: antropometria, biomecanica, ingineria mecanică, ingineria industrială, designul industrial, fiziologia şi psihologia.

     Ergonomistul are diplomă în arte sau ştiinţe, în psihologie, inginerie industrială/mecanică sau sănătate şi, în general, masterat în arte, ştiinţe sau doctorat într-o disciplină asociată. În anii 2000, specialiştii în terapie ocupaţională s-au mutat în domeniul ergonomiei, propulsând acest domeniu în topul 10 al domeniilor în curs de dezvoltare.

     A.I.E împarte ergonomia în trei mari domenii:

  • Ergonomia fizică vizează caracteristicile anatomice ale angajatului: caractere antropometrice, fiziologice şi biomecanice, în legătură cu activitatea fizică; postura în timpul lucrului, manipularea materialelor, mişcări repetitive, probleme şi/sau disfuncţii musculoscheletale legate de poziţia sau îndeplinirea sarcinilor de lucru; contextul locului de muncă, siguranţa şi sănătatea.
  •  Ergonomia cognitivă studiază procese mintale precum percepţia, memoria, raţionamentul şi răspunsurile motorii, de modul cum afectează acestea interacţiunile dintre oameni şi elemente ale sistemului: suprasolicitarea mintală/intelectuală, luarea deciziilor, performanţe excepţionale legate de talent, interacţiunea calculator-om, încrederea în angajat, stresul ca urmare a muncii şi pregătirii, după cum acestea se raportează la legătura dintre angajat şi structura sistemului.
  • Ergonomia organizaţională se ocupă cu optimizarea sistemelor sociotehnologice, incluzând structurile lor organizatorice, reguli şi procese: comunicarea, administrarea resurselor în echipă, designul sau structura slujbei, structura orelor de muncă, munca în echipă, schema de participare, ergonomia comunităţii, munca în cooperare, programe noi de muncă, organizarea virtuală, telework şi calitatea managementului.

Contact

Facebook Sef lucr. Dr. Georgiana-Ozana Tache

Blog Sef lucr. Dr. Georgiana-Ozana Tache

Comentarii


Pentru a putea preveni atacurile de securitate de tip spam, avem nevoie să stocăm datele pe care le-ați introdus și ip-ul dumneavoastră în baza de date. Aceste date nu vor fi folosite în alte scopuri decat prevenirea atacurilor. Sunteți de acord să stocăm aceste date ?
Notă : Comentariile pot fi adăugate doar în cazul în care v-ați dat acordul pentru stocarea datelor

Introduceti textul din imagine
captcha