20
None

Asigurarea calităţii în practica farmaceutică şi legislaţia deficitară din domeniu au fost temele centrale ale Houston Farma Practic ediţia VII-a

             Houston NPA a organizat între 4-5 noiembrie 2011 în Poiana Braşov cea de-a şaptea ediţie a Houston Farma Practic - Regiunea Centru, un eveniment regional la care au participat farmacişti şi asistenţi de farmacie din judeţele Mureş, Braşov, Sibiu, Covasna şi Harghita.

     Evenimentul s-a desfăşurat la complexul hotelier Ana Hotels, iar pe parcursul celor două zile de dezbateri a reunit aproximativ 200 participanţi. Lucrările prezentate la Houston Farma Practic - Regiunea Centru au fost structurate pe 5 sesiuni știinţifice, sub coordonarea moderatorilor: Farm. pr. Maria Botezatu - Preşedinte Colegiul Farmaciştilor Braşov, Farm. pr. Speranţa Iacob - Preşedinte Colegiul Farmaciştilor Cluj, Farm. pr. Adelaida Haiduc - Vicepreşedinte Colegiul Farmaciştilor Cluj, Farm. Rodica Aluaş, Farm. Geza Horvath, Dr. Dan Farcaş.

     Alţi lectorii care au susţinut prezentări în cadrul Houston Farma Practic Regiunea Centru Ediţia VII-a s-au numărat: farm. sp. Anca Crupariu - Şef Serviciu Comunicare Agenţia Naţională a Medicamentelor şi Dispozitivelor Medicale, dr. Ciprian Pop Began - Spitalul Universitar de Urgenţă Elias, dr. Corina Ureche - Spitalul Judeţean Târgu-Mureş, dr. Laura Ştef - Facultatea de Medicină Sibiu, farm. Alexandra Toma - Farmacişti fără Frontiere.

     Participanţii la Houston Farma Practic au asistat, într-un cadru relaxat, la o serie de dezbateri pe diverse teme de interes legate de particularităţile şi provocările profesiei de farmacist. În plus, au fost aduse în discuţie şi ultimele noutăţi apărute pe piaţa de profil.

     Programul ştiinţific a fost acreditat de către Colegiul Farmaciştilor din România cu 20 de puncte şi de Ordinul Asistenţilor cu 15 puncte. Temele care au generat cele mai importante dezbateri pe parcursul celor 2 zile au fost cele legate de asigurarea calităţii în practica farmaceutică și de legislaţia în domeniu, considerată deficitară.

     Lucrările știinţifice au fost deschise vineri de către farm. pr. Maria BOTEZATU care a vorbit participanţilor despre rolul  farmacistului în creșterea calităţii serviciilor farmaceutice, atrăgând atenţia asupra câtorva probleme: care sunt soluţiile pentru  promovarea unei practici farmaceutice corecte, producătoare de profit? Cardurile de fidelizare și reclama reprezintă practici  farmaceutice corecte? Dar practicarea numai a serviciilor farmaceutice aducătoare de profit? Dar relaţiile medic-farmacist- reprezentant medical practicate în scopul creșterii profitului?

     Calitatea serviciului farmaceutic stă în mâinile farmacistului și numai printr-o evaluare continuă se poate atinge standardul, direct proporţional cu promovarea unor servicii care să modifice relaţia farmacist - pacient, care să promoveze un serviciu farmaceutic complet (bazat pe preparate magistrale, prescripţii cu valoare mică) și un serviciu de consiliere global, care să respecte cu stricteţe Jurământul depus, Codul Deontologic, Regulile de Bună Practică Farmaceutică, Legea Farmaciei, Legea 95/2006. Alte standarde se referă la respectarea raportului între gestionarea practicii farmaceutice și managementul terapiei medicamentoase, perfecţionarea farmaceutică continuă, completarea cunoștinţelor de contabilitate, finanţe, economie managementul resurselor umane, marketing în paralel cu o bună practică farmaceutică, promovarea farmaciștilor competenţi capabili să inspire încredere în serviciul pe care îl oferă și respectarea independenţei profesionale.

     Farm. pr. Speranţa IACOB a prezentat evaluarea farmacistului din punct de vedere al sistemului de asigurare a calităţi,  îndemnând farmaciștii și asistenţii de farmacie prezenţi să-și răspundă la urmatoarele întrebări: evaluarea farmacistului este un  subiect ce ţine de Codul Muncii, de legislaţia farmaceutică sau de ambele? Ce reprezintă și cine formulează obiectivele de  performanţă pentru farmacist? Ce reprezintă și de asemenea cine este responsabil pentru întocmirea criteriilor de evaluare pentru  farmacist? Și nu în ultimul rând, în interesul cui se realizează evaluarea farmacistului?

     Legislaţia farmaceutică privind standardele activităţii farmacistului se reflectă în Legea exercitării profesiei de farmacist, Legea drepturilor pacientului, OMS nr.75/2010 – Regulile de Bună Practică Farmaceutică, Codul deontologic al farmacistului, Programul EFC, Decizia nr. 1/2011 CFR privind aprobarea procedurilor de evaluare a farmaciilor cu privire la respectarea Regulilor de bună practică farmaceutică. Obiectivele de performanţă pentru farmacist urmăresc valorificarea maximă a pregătirii profesionale a farmacistului, eficienţa maximă în desfășurarea activităţilor în farmacie, valorificarea optimă a calităţilor personale, comunicarea cu pacienţii, clienţii, colegii, terţii (reprezentanţi medicali, furnizori, distribuitori etc).

     Ca linii directoare de urmărit pe viitor în evaluarea farmacistului, Colegiul Farmaciștilor ar trebui să elaboreze și adopte standarde de performanţă și criterii de evaluare în concordanţă cu legislaţia farmaceutică (legi, OMS, CFR); să introducă standarde și criterii de evaluare în modelul de procedură pentru personal; să iniţieze cursuri de instruire a farmaciștilor, să elaboreze modele evaluare și autoevaluare. La nivelul farmaciei, conducerea trebuie să adopte și aplice standardele, criteriile și procedurile de evaluare, să informeze și instruiască farmaciștii.

     Farm. pr. Adelaida HAIDUC a sustinut o prezentare deosebit de interesantă care a adus în prim plan un studiu al legislaţiei farmaceutice românești din ultimii 20 de ani, care a urmărit evidenţierea unor deficienţe, suprapuneri, neconcordanţe între actele normative și impactul acestor insuficienţe legislative și de reglementare asupra farmaciei comunitare din România. În urma analizei, au fost identificate câteva domenii de activitate legiferabile: autorizarea și funcţionarea farmaciei, drepturile pacientului, medicamentul, exercitarea profesiei și supravegherea și controlul activităţilor farmaceutice.

     O observaţie deosebit de importantă este lipsa definirii prin lege a profesiunii de farmacist! O definiţie completă ar putea fi următoarea: profesiunea de farmacist are drept scop promovarea şi ocrotirea sănătăţii publice, prin cercetarea, producerea, controlul, distribuţia şi eliberarea medicamentelor şi a altor produse de sănătate, prin informarea şi consilierea populaţiei în materie de sănătate.

     Conform farm. pr. HAIDUC, o problemă spinoasă si de altfel slab legiferată este reprezentată de eliberarea medicamentelor, semnalându-se 2 intrebări majore: cine controlează şisancţioneaza nerespectarea modului de eliberare a medicamentelor într-o farmacie și cum se respectă procedura de eliberare a medicamentelor OTC într-o drogherie, atâta vreme cât drogheriile nu sunt supuse respectării Regulilor de Bună Practică Farmaceutică?

     De asemenea, stabilirea preţului la medicamente este un domeniu slab legiferat. Farm Haiduc a conturat în urma studiului cateva principii de urmat în stabilirea preţului la medicamente: este necesară comparaţia cu adaosurile comerciale din alte ţări membre UE, precum și comparatia preţurilor de vânzare cu amănuntul ale aceluiași medicament din diferite ţări membre UE; este necesar de stabilit un echilibru între adaosurile comerciale și cuantumul cheltuielilor de funcţionare pentru desfășurarea activităţii de distribuţie angro și de eliberare a medicamentelor la standardele cerute de lege; efectuarea evaluării serviciilor de asistenţă farmaceutică prestate de farmacie și analiza taxei de elaborare pentru medicamentul preparat în farmacie.

     În concluzie, legislatia farmaceutică din România a avut și are deficienţe, fapt care impune soluţii noi de abordare a fenomenului legiferării. Lipsa de corelare între actele normative conduce la interpretări diferite și subiective din partea instituţiilor implicate și a farmaciilor, armonizarea legislaţiei fiind necesară pentru creşerea calităţii asistenţei farmaceutice furnizate de farmacia comunitară.

     Farm. pr. Speranţa IACOB, Preşedinte Colegiul Farmaciştilor Cluj: „Evenimentele Houston Farma Practic sunt pe cale să devină tradiţie în peisajul pregătirii continue a farmaciștilor din România. Primul punct forte al acestor evenimente, care implică mai multe resurse, este locaţia în care se desfășoară, care permite detașarea farmaciștilor de problemele curente și focalizarea mult mai mare a atenţei asupra subiectelor prezentate. Un alt avantaj este încurajarea farmaciștilor practicieni pentru susţinerea prezentărilor, astfel că multe dintre acestea se suprapun foarte bine pe practica din farmacie. De asemenea, premierea implicării farmaciștilor activi pe parcursul dsfășurării evenimentului este de natură să încurajeze exprimarea opiniilor. Diversitatea temelor abordate pe parcursul sesiunilor acoperă cu succes nevoile de pregătire continuă a participanţilor. Cu toate acestea sunt încă teme insuficient abordate, care probabil, vor fi atinse la evenimentele următoare, precum farmacovigilenţa, aspecte de farmacotoxicologie, interacţiuni medicamentoase. La fel ca un obiect de preţ a cărui valoare crește de-a lungul timpului prin șlefuire permanentă, manifestările Houston Farma Practic își îmbunătăţesc permanent calitatea. Aspecte care în plus, ar îmbunătăţi pe viitor, implicarea precum și responsabilitatea farmaciștilor prezenţi ar putea fi completarea în ultima sesiune a unui chestionar final de evaluare din conţinutul subiectelor prezentate. Nu în ultimul rând, alternarea programului de pregătire cu cel social este în măsură să îi facă pe farmaciştii participanţi să socializeze, să cunoască noi colegi, să îşi dezvolte conştiinţa de corp profesional".

     Farm. pr. Adelaida HAIDUC, Vicepreședinte Colegiul Farmaciștilor Cluj: "M-am implicat cu placere în desfăşurarea Houston Farma Practic Centru, pentru ca mie mi-a placut în mod deosebit acest eveniment încă de la prima lui editie, când mi-am dat seama că este altceva faţă de ceea ce ni se oferă în momentul de faţă. Este un eveniment organizat la standarde ridicate, la care farmaciştii interesaţi au ocazia să audieze prezentări importante pentru pregătirea continuă farmaceutică, expunându-se idei şi noţiuni aplicabile în activitatea zilnică. Aşa cum am mai spus, mă bucur că această formă de pregătire a farmacişilor nu este nicidecum una formală şi că cei care au rămas până la sfârştul lucrărilor îşi merită cu prisosinţă creditele. Consider că în momentul de faţă temele cele mai interesante pentru farmacişi sunt cele legate de practica obisnuită: farmacologie, farmacie clinică, legislaţie și nu în ultimul rând temele medicale".

     Farm. pr. Maria BOTEZATU, Preşedinte Colegiul Farmaciştilor Braşov: "În primul rând vreau să mulţumesc organizatorilor evenimentului "Houston Farma Practic" și să le transmit că din punctul meu de vedere editia VII-a a fost mai mult decât o reușită și asta atât prin mesajul transmis prin lucrările prezentate, dar mai ales prin modul în care se permite interactivitatea între lectori și participanţi".

     Dr. Maria SZERAC, CEO Houston NPA, organizatorul seriei de evenimente regionale pentru farmaciști și asistenţi de farmacie – Farma Practic: "Am ascultat cu interes discuţiile referitoare la modul în care se face educaţia farmaceutică continuă în România şi m-a bucurat faptul că există farmacişti şi asistenţi de farmacie cu adevărat profesionişti care cer modificarea actualelor reglementări. Ca organizatori ai Farma Practic vom continua să identificăm la nivelul întregii ţari care sunt farmaciștii și asistenţii de farmacie care vin la evenimente de informare pentru conţinutul știinţific al acestora, pentru lectorii de calitate și pentru informaţiile de ultimă oră, vom păstra conceptul interactiv-practic și vom invita în continuare lectori care au ceva de spus şi ştiu să transmită ce au de spus”.

     Următorul eveniment Houston Farma Practic este organizat la Gura Humorului - Hotel Best Western Bucovina, între 25-27 noiembrie 2011 şi se adresează farmaciştilor şi asistenţilor de farmacie din judeţele Iași, Suceava, Vaslui, Neamţ, Bacău, Botoşani.

Comentarii


Pentru a putea preveni atacurile de securitate de tip spam, avem nevoie să stocăm datele pe care le-ați introdus și ip-ul dumneavoastră în baza de date. Aceste date nu vor fi folosite în alte scopuri decat prevenirea atacurilor. Sunteți de acord să stocăm aceste date ?
Notă : Comentariile pot fi adăugate doar în cazul în care v-ați dat acordul pentru stocarea datelor

Introduceti textul din imagine
captcha